KLJ nationaal

KLJ Nationaal

In den beginne was er niets…

behalve boeren en boerinnen die zich verenigden in de Boerenbond en de Boerinnenbond. In 1927 vonden deze het nodig dat er naast een volwassenwerking voor land- en tuinbouwers ook een werking voor jonge boeren en boerinnen moest komen, en zo werd de Boerenjeugdbond (BJB) geboren. De BJB-werking had de totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren tot doel.

In 1937 werden de Landelijke Rijverenigingen (LRV) opgericht. Zij groepeerden BJB’ers te paard en boden hun een unieke ontspanningsvorm aan. De LRV zijn sinds 1992 een autonome ruitersportvereniging.

Na WOII kwam de nadruk meer op ontspanning te liggen. Zo kwam onder andere de sportfeestwerking met vendelen en wimpelen tot stand. Geleidelijk aan kwam er ook internationale belangstelling. Die leidde in 1954 tot de oprichting van MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) die nationale bewegingen van plattelandsjongeren verenigt.

In 1965 krijgt BJB een nieuwe naam: Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ). Deze naamsverandering was het gevolg van een sterke daling van het aantal land- en tuinbouwers. Daardoor ging de BJB zich meer en meer richten naar alle jongeren van het dorp. Samen met deze ledenuitbreiding krijgt de BJB dan ook deze nieuwe naam.

Waar vroeger de jongens en meisjes een aparte werking hadden, ontstaan vanaf de jaren ’70 voor het eerst gemengde groepen. De land- en tuinbouwjongeren blijven een belangrijke groep voor KLJ. Er wordt voor hen zelfs een aparte werking opgericht: deGroene Kring. Jonge boeren en tuinders werden gewestelijk samen gebracht om aan vorming en belangenverdediging te doen.

BJB en KLJ werken vanaf het begin met +16-jarigen als belangrijkste doelgroep. De –16 was een soort aanloop naar de +16. In de jaren ’80 hadden al enkele afdelingen ook kinderen jonger dan 12 jaar. Deze leden waren niet erkend door KLJ, ze waren bijgevolg niet verzekerd, en ontvingen ook geen ledentijdschrift. Op de Nationale Raad in 1994 werd het bestaan van deze leeftijdsgroep erkend. Vanaf toen waren ook zij KLJ’ers en kregen ze een eigen tijdschrift ‘Komma’. Bovendien werd er voortaan aandacht besteed aan de –12 werking in het leidingtijdschrift en op vormingsinitiatieven.

In 1997 kunnen we opnieuw van een legendarisch KLJ-jaar spreken. Tijdens de Nationale Raad werden namelijk de nieuwe structuur en de nieuwe visie van de KLJ-beweging goedgekeurd.

In de 21ste eeuw neemt het belang van leeftijdsgericht werken binnen KLJ toe. Dit leidt in 2006 tot de erkenning van 2 nieuwe leeftijdsgroepen in KLJ, aangezien zowel de oudste leeftijdsgroep van KLJ (+16) als de jongste leeftijdsgroep (-12) zeer ruim zijn. Toen spraken we plots van 5 leeftijdsgroepen: -9 (6-9), -12 (9-12), -16 (12-16), +16 (16-20) en +20 (20-35).

Deze leeftijdsgroepen werden later nogmaals aangepast om beter in te spelen op de leeftijdsgerichte aanpak. Daardoor spreken we nu van 6 officiële leeftijdsgroepen: -9 (6-9) ,-12 (9-12), +12 (12-14), +14 (14-16), +16 (16-20) en +20 (20-35). Elke afdeling mag deze indeling aanpassen om beter te kunnen inspelen op hun leden aantal.

Wil je meer weten over KLJ Nationaal? surf dan door naar www.KLJ.be