Waarom is Marieken verdrietig? (-10)

Datum: 
20/10/2019 - 14:00
-10

Op een avond ging Marieken naar een fuifje. Ze ging er heen met de fiets en ze passeerde een huis met op het drak 3 witte duiven. Opeens was ze aangekomen op de KLJ-fuif omstreeks 23h, toen was Marieken al licht aangeschoten. Eens haar liefje Prébeke ook was gearriveerd op dat fuifje barstte Marieken in tranen uit. Komen jullie ook naar KLJ om Marieken te troosten?