Bestuur & Leiding

Belangrijke data voor bestuur & leiding:

16/09 opkuisdag

17/09 startdag   

07/10 BV

15-21/10 leefweek

04/11 zwijntjesfestijn

11/11 (open) BV

18/11 bedanking

02/12 BV

09/12 opkuisdag en BV

02/01 nieuwjaarplus

03/02 halfjaarlijkse

13/02 sportfeestvergadering

02/03 BV

18/03 LV en paaskampvergadering

22-24/03 feestweekend

30/03 opkuisdag + BV

31/03 paaseieren verstop actie

1-5/04 paaskamp en -16 weekend

12/04 gewestoefening + betonboit

03/05 voorzomer

09/05 BV

23/05 zomerkampvergadering

07/07 SF

14/07 SF

21/07 ZK-vergadereing + ledenwerving

22-31/07 ZK

03/08 kampevaluatie en leidingsverdeling

04/08 SF

11/08 SF

14/08 Full Pull Party

18/08 SF

25/08 SF

01/09 regionaal SF