KLJ Zele-Heikant

Welkom op de site van KLJ Zele-Heikant!


Startdag

Onze startdag voor iedereen tussen 6 en 16 jaar vindt plaats op zondag 25 september. We verzamelen om 13.30h op het spieken (aan het voetbalplein van KFC Heikant) en zullen hier rond 17h terug zijn. Deze dag is volledig vrijblijvend en gratis. Iedereen is welkom!

De +16 heeft zijn startnacht op vrijdag 30 september. Zij spreken om 19.30h af op KLJ en zijn daar terug op zaterdagochtend om 10h.


Inschrijven en info-avond

Op 25 september na de startdag (17h) kunnen er al direct leden ingeschreven worden bij de groepsverantwoordelijken! Op zondag 9 oktober houden wij onze tweede activiteit van het werkjaar. Wij nodigen alle ouders en geïnteresseerden uit voor een infomoment tegen 17h in ons lokaal, ook hierna kunnen er terug leden ingeschreven worden bij de groepsverantwoordelijken. Kinderen die dan nog niet ingeschreven zijn, krijgen dan een bezoekje thuis van de leiding.

Het lidgeld voor het eerste gezinslid bedraagt €25, € 20 voor één broer of zus en €15 voor de volgende gezinsleden. Via de mutualiteit krijg je het meeste van dit lidgeld terug!

Contact

Je kan ons steeds volgen via de website www.kljzeleheikant.be,  via mail kan je ons contacteren op klj.heikant@gmail.com. Telefonisch kan je met al je vragen en opmerkingen terecht bij de groepsverantwoordelijken van elke leeftijdsgroep. Hun contactgegevens vind je op onze website! Ook onze hoofdleiding Arne (0494/993310) & Jasper (0498/208565) staan open voor al jullie vragen. Ook bij de leden van onze ouderraad kan je steeds terecht met vragen of opmerkingen over onze werking!


KLJ-Lokalen

Vanaf heden vind je alle updates over onze lokalen en verhuur op de pagina Lokalen & Verhuur. Surf snel door en blijf op de hoogte van je favoriete jeugdbeweging!


Jaarthema 2015-2016

Jaarthema

Je hebt vast wel al gehoord van Freecycle, Repair Cafés, Low Impact, de deeleconomie, LETS, Upcycling, ‘Do It Yourself’, … Allemaal voorbeelden die bewijzen dat duurzame ontwikkeling een hot topic is en allesbehalve saai. Maar ‘duurzaamheid’, wat is dat nu eigenlijk?

Duurzaamheid betekent meer dan alleen aandacht hebben voor het milieu. Als we als KLJ’er duurzame keuzes willen maken moeten we ons steeds volgende vragen stellen:


KLJ wil met dit jaarthema meestappen in het verhaal van een duurzame wereld. We zijn er immers van overtuigd dat ook KLJ’ers van over heel Vlaanderen hun steentje bijdragen in de ontwikkeling naar een duurzamere samenleving. En daar willen we nu al werk van maken.

Als kinderen- en jongerenbeweging ijveren we voor een leefbare wereld voor KLJ’ers hier en nu, maar ook voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van onze KLJ’ers en plattelandsjongeren elders op deze wereld.

Vanuit de ‘L’ van KLJ willen we dit jaar extra aandacht vragen voor de meerwaarde van lokale voeding en de lokale landbouwer. Een project op het platteland, voor het platteland en voor duurzaamheid. Op die manier staat onze ‘L’ niet alleen voor ‘Landelijk’, maar ook voor ‘Lokaal’. Want voor ons als KLJ’ers is het platteland immers ons speel- en leefterrein.

We benoemen dit als een “jaar”thema, maar hopen dat dit de start mag zijn van een continu kritisch onder de loep nemen van onze eigen werking in functie van duurzaamheid. Ook na dit werkjaar.

Meer info over het jaarthema vind je op de website van KLJ.

Jaarthema 2014-2015

JaarthemaEen nieuw werkjaar gaat van start en daar hoort bij KLJ ook een nieuw jaarthema bij. Met 'Casa KLJ' vragen we aandacht voor de lokalen van onze afdelingen.

Een thuis voor iedere KLJ'er:
Niet elke afdeling heeft de luxe van een groot en nieuw lokaal met een veel buitenruimte. Maar wel elke afdeling heeft nood aan ruimte, binnen en buiten, om hun werking te houden. Een dakloze KLJ-afdeling is een KLJ-afdeling in nood. Elke afdeling heeft recht op onderdak om al hun leden een echte jeugd te kunnen geven. Het lokaal is een plek waar jongeren een tweede thuis vinden. Een veilige haven om zichzelf te leren kennen maar ook om anderen te leren kennen. Het is een plek waar je groeit en bloeit.

 

De engagementsverklaring

Engagementsverklaring Door de engagementsverklaring te ondertekenen stellen wij onze KLJ open voor iedereen.


 

KLJ Zele-Heikant dankt zijn sponsors!

svg pjkvd
't Gelag